Kárpátaljáról származom, gyermekkorom Beregszászhoz kötődik. Iskolai tanulmányaimat aranyéremmel, az orvosegyetemet kitűnő eredménnyel Ungváron végeztem. Orvosi tevékenységemet kardiológiai-neurológiai intenzív osztályon kezdtem Szumiban, majd áttelepülésemet követően a Szent István Kórház Neurológiai Osztályán és az OKI neurológusaként tevékenykedtem.

Az OITI-ben 1985. január 1-jétől dolgoztam , ahol rövidesen rám bízták a Nukleáris Medicina Osztály vezetését. Belgyógyászat-, neurológia- és nukleárismedicina szakvizsgáim mellé 1990-ben kandidátusi címet szereztem, 1996-ban a Semmelweis Egyetemen habilitáltam.

Az Országos PET Szakmaközi Bizottság elnökeként 1998-ban publikáltuk a PET-vizsgálatok diagnosztikai algoritmusba illesztését.

Több alkalommal éltem és dolgoztam külföldön is, ahol számos kiemelkedő kutatóval dolgozhattam együtt, többek között Mesteremmel, Giovanni Di Chiro-val, aki a neuroimaging több területén volt világszerte az elsők között. Őt a mai napig mesteremnek tekintem, hosszú évekig dolgoztunk együtt a National Institutes of Health-ben (USA).

Kutatótevékenységem másik műhelye a Zürichi Egyetem, ahol PET/MRI- és fMRI-technikákkal foglalkoztam.

Tanulmányok

1969-1975Ungvári Állami Egyetem, Általános Orvosi Kar, summa cum laude
1978belgyógyászat szakvizsga
1981ideggyógyászat szakvizsga
1987nukleáris medicina diagnosztika és terápia szakvizsga

Tudományos fokozatok

1990Orvostudományok kandidátusa, Budapest, Magyar Tudományos Akadémia (MTA), Disszertáció címe: Radionuklid ciszterno-myelográfia az idegsebészeti gyakorlatban
1992Doktorátus (PhD): kandidátusi cím átminősítése, Budapest
1996Habilitáció, Budapest, Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Kar (SE ÁOK), Tézisek címe: Intracranialis folyamatok képalkotó diagnosztikája
2005Egyetemi magántanár (Privát Docens), Budapest, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar (SE ÁOK)
2011MTA doktora: Budapest, Magyar Tudományos Akadémia (MTA)
2012Címzetes egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar (PTE ÁOK)
2014Nem akadémikus közgyűlési képviselő, MTA
2014Címzetes egyetemi tanár, Kaposvári Egyetem
Habilitációs oklevél
MTA doktori oklevél
Címzetes egyetemi tanár oklevél
Egyetemi magántanár oklevél

Munkahelyek, megbízatások

1975-1977Szumi Városi Kórház (Ukrajna), Neurológiai és Kardiológiai Intenzív Centrum (osztályos orvos)
1978-1984Szent-István Kórház, I.sz. Ideggyógyászat; Országos Kardiológiai Intézet (ideggyógyász, ideggyógyász konziliárius, alorvos)
1985-2005Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet, Nukleáris Medicina Osztály (osztályvezető főorvos)
2002-2005Országos Röntgen és Sugárfizikai Intézet, Főigazgatóság (Főigazgató-helyettes)
2005-Országos Onkológiai Intézet, PET/CT Ambulancia (v. főorvos)
2013-2018EMMI, Miniszteri Kabinet, tanácsadó
2022-Belügyminisztérium, Miniszteri Kabinet, tanácsadó

Oktatási tevékenység

Egyetemi oktatás

1986-2000Haynal Imre, Egészségügyi Főiskola: A központi idegrendszer.
1986-2000Haynal Imre, Egészségügyi Főiskola: Funkcionális képalkotás.
1998-2004SE-ÁOK, Neurológiai Klinika: Funkcionális neuro-képalkotás.
2000-2001SE-ÁOK, I.sz. Gyermekgyógyászati Klinika: Izotópdiagnosztika a gyermekgyógyászatban: Neuro-nukleáris diagnosztika.
2000-ELTE, Élettani és Neurobiológiai alkalmazások. Agyszerkezet és funkció képi megjelenítése (évente / fél éves időtartam).
2001-2006SE-ÁOK, Radiológiai és Onkoterápiás Klinika: Izotópdiagnosztika alapjai. Neuro-nukleáris medicina alkalmazások (magyar és angol nyelvű előadások).
2007-East Paris University Hospitals Group, Párizs, Nukleáris Medicina Klinika: Funkcionális képalkotó eljárások klinikai alkalmazása
2007-2009DEOEC, Pszichiátriai Tanszék: PET-CT és SPECT-CT alapok. Funkcionális képalkotó eljárások a neuro-pszichiátriában.
2008-2018Klinische Abteilung für Allgemeine Radiologische Diagnostik, Landeskrankenhaus (LKH) - Universitätsklinikum Graz: Dual Modality PET techniques. Clinical Applications. Klinische Abteilung für Allgemeine Radiologische Diagnostik, Landeskrankenhaus (LKH) - Universitätsklinikum Graz
2008-2018PTE-ÁOK Radiológiai Klinika. Nukleáris medicina képalkotás: PET/CT, alapok és klinikai alkalmazások
2008-2017SE-ÁOK, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet: Az élő szervezet funkcionális megjelenítése. Funkciótérképek alkalmazása. PET/CT klinikai alkalmazásának háttere.
2011-SE ETK AEI Fizioterápiai Tanszék, Budapest: Funkcionális képalkotás
2013-SE-ÁOK, Neurológiai Klinika: Funkcionális neuro-képalkotás
2018-HYBRID Konzorcium, Tübingeni-Bécsi Egyetem, PET alapú mérések: Kutatási és klinikai kihívások

Posztgraduális oktatás

1989-2005Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet: Idegsebészeti és Neuroradiológiai továbbképző tanfolyam. Neuronukleáris medicina.
1996-Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet: Neuroradiológiai továbbképző tanfolyam. Neuronukleáris medicina.
1998-2007SE-ÁOK, Vascularis Neurológiai Tanszéki Csoport: Demenciák és kezelési lehetőségeik. Funkcionális képalkotás lehetőségei.
1998-2007SE-ÁOK, Vascularis Neurológiai Tanszéki Csoport: A stroke neurobiológiai alapjai. Az agyi ischaemia PET/SPECT mintázata.
2000-2006HIETE, Neurológiai Tanszék: Nukleáris medicina a neuropszichiátriában: PET és SPECT klinikai alkalmazások.
2001-2020SE és Országos Onkológiai Intézet: A daganatok diagnosztikája és komplex terápiája. PET és SPECT az onkológiában.
2006-2011SE és Országos Onkológiai Intézet: PET/CT napjainkban. Technikai alapok. Jelen alkalmazások. Új trendek. A PET-CT szerepe az onkológiában (agydaganatok, tüdőrák, lymphoma, melanoma, emlő, gastro-intestninalis, uro-genitalis, fej-nyaki, nőgyógyászati tumorok, gyermekgyógyászat, stb.).
2011-2020SE és Országos Onkológiai Intézet: PET/CT és PET/MR napjainkban. Alapok. Klinikai alkalmazások. Új trendek. A hybrid PET képalkotás szerepe az onkológiában (agydaganatok, tüdőrák, lymphoma, melanoma, emlő, gastro-intestninalis, uro-genitalis, fej-nyaki, nőgyógyászati tumorok, gyermekgyógyászat, stb.).
2007-2018ESR/ESOR Tutorial, University of Graz, Ausztria; PET/CT: Basics and Applications in Neurology and Cardiology
2007-2018ESR/ESOR Tutorial, University of Graz, Austria; PET/CT: Basics and Applications in Oncology
2007-2021SE és Országos Onkológiai Intézet: PET/CT a sugárterápiában.
2008-2018PTE-AOK Onkológiai és Sugárterápiás Klinika: PET/CT az onkológiában és a sugárterápiában.
2009-2020DE-OEC Nukleáris Medicina Intézet: PET/CT és SPECT/CT: Klinikai alkalmazások
2010-2019Kaposvári Egyetem: PET/CT, PET/MR, SPECT/CT: Alapok és klinikai alkalmazások.

Doktori Iskola / PhD kurzus

1998-2007SE-ÁOK, Vascularis Neurológiai Tanszéki Csoport: Stroke neurobiológia alapjai. PET és SPECT alkalmazások.
1998-2007SE-ÁOK, Vascularis Neurológiai Tanszéki Csoport: Demenciák képi megjelenítése. PET és SPECT mintázatok.
2000-2007ELTE TTK Biológiai Doktori Iskola Idegtudomány és Humánbiológia programja: Agyszerkezet és funkció képi megjelenítése.
2009-2019ELTE TTK Biológiai Doktori Iskola Idegtudomány és Humánbiológia programja: Agyszerkezet és funkció képi megjelenítése.
2012-PET-ÁOK Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola: Multimodális képalkotás az onkológiában és az idegrendszeri megbetegedésekben

Tudományos tevékenység

Ösztöndíjak

1990-91Neuroimaging Center, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, USA
1993-94Neuroimaging Center, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, USA
1995-1996Department of Medical Radiology, Division of Nuclear Medicine, PET Center, University Hospital, Zürich, Svájc
1996-97Neuroimaging Center, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, USA
1999-2001Neuroimaging Center, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, USA
2006-2007Landeskrankenhaus Klagenfurt, PET-CT Centrum, Klágenfurt, Ausztria
2007East Paris University Hospitals Group, Párizs, Franciaország
2009East Paris University Hospitals Group, Párizs, Franciaország
2014University Hospital, Essen, Németország

Tudományos együttműködés

1995-2003PET Unit, Royal Prince Alfred Hospital, Sydney, Ausztrália
1996-2005Neuroimaging Center, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, USA
1996-2005Department of Medical Radiology, Division of Nuclear Medicine, PET Center, University Hospital, Zürich, Svájc
1998-2005PET Center, Aarhus University Hospital, Aarhus, Dánia
1998-2006Department of Clinical Neuroscience, Karolinska Institutet, Stockholm, Svédország
1999-2005National Cardiovascular Center, Department of Radiology, Fujishirodai, Suita, Osaka Japán
2006-2007Landeskrankenhaus Klagenfurt, PET-CT Centrum, Klágenfurt, Ausztria
2006-2008Wilhelminenspital, Department of Nuclear Medicine, Bécs, Ausztria
2007-2013East Paris University Hospitals Group, Párizs, Franciaország
2009-2011University of Graz, Department of Radiology, Graz, Ausztria
2014-2015University Hospital, Essen, Németország
2018-2021University Hospital, Tübingen, Németország
2018-2022University Hospital, Vienna, Ausztria
2020-2022Stanford University, CA, USA

Külföldi előadások

1995-2003PET Unit, Royal Prince Alfred Hospital, Sydney, Ausztrália
1996-2005Neuroimaging Center, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, USA
1996-2005Department of Medical Radiology, Division of Nuclear Medicine, PET Center, University Hospital, Zürich, Svájc
1998-2005PET Center, Aarhus University Hospital, Aarhus, Dánia
1998-2006Department of Clinical Neuroscience, Karolinska Institutet, Stockholm, Svédország
1999-2005National Cardiovascular Center, Department of Radiology, Fujishirodai, Suita, Osaka Japán
2006-2007Landeskrankenhaus Klagenfurt, PET-CT Centrum, Klágenfurt, Ausztria
2006-2008Wilhelminenspital, Department of Nuclear Medicine, Bécs, Ausztria
2007-2013East Paris University Hospitals Group, Párizs, Franciaország
2009-2011University of Graz, Department of Radiology, Graz, Ausztria
2014-2015University Hospital, Essen, Németország
2018-2021University Hospital, Tübingen, Németország
2018-2022University Hospital, Vienna, Ausztria
2020-2022Stanford University, CA, USA

Szakértői tevékenység

2001A Magyarországi nukleáris medicina helyzetének áttekintése és javaslattétel rövid és középtávú fejlesztési programra. Az Eü miniszter felkérésére.
2000Nukleáris medicina terápia és in-vitro izotópdiagnosztika Magyarországon (helyzetfelmérés és fejlesztési koncepció). Az EüM felkérésére.
2002Javaslat a nukleáris medicina szakterület rövid-, közép- és hosszútávú fejlesztésére a regionális közigazgatási és ellátási struktúrára építve. Az EüM felkérésére.
2004Javaslat a nukleáris medicina képzés rövid- és hosszútávú fejlesztésére. Az EüM felkérésére.
2005Javaslat a nukleáris medicina – szakterület rövid-, közép- és hosszútávú fejlesztésére a regionális közigazgatási és ellátási struktúrára építve. Az EüM felkérésére.
2005Javaslat a nukleáris medicina – szakterület rövid-, közép- és hosszútávú fejlesztésére. Az MTA Diagnosztikai Bizottságának felkérésére.
2006Javaslat a nukleáris medicina képzés rövid- és hosszútávú fejlesztésére, humánerőforrás pótlására. Az MTA Diagnosztikai Bizottságának felkérésére.
2006Javaslat a nukleáris medicina helyzetének javítására. Az MTA Diagnosztikai Bizottságának felkérésére.
2007-Javaslat a PET-CT vizsgálatok indikációinak nukleáris medicina helyzetének javítására. Az MTA Diagnosztikai Bizottságának felkérésére.
2008III. Országos PET/CT Konszenzus Konferencia. A több szakmát átfogó multidiszciplináris PET/CT Konszenzus Konferencia ötletének kidolgozása, szervezése és vezetése. A konferencia munkája (Magyarország összes aktív Kórháza és 4 Orvos Egyetem részvételével) révén megalkotott állásfoglalás az összes diagnosztikai és klinikai szakmák közös véleményét fejezi ki (minden érintett Szakmai Kollégium egybehangzó támogatásával) és megfelelő alapot biztosít az érintett törvények és rendeletek módosítására.
2009-Az Eü. Min. felkérésére az Országos PET/CT Konszenzus Konferencia során végzett munka alapján részvétel a törvényjavaslat kidolgozásában.
2011IV. Nemzeti PET/CT Konszenzus Konferencia. A több szakmát átfogó multidiszciplináris PET/CT Konszenzus Konferencia ötletének kidolgozása, szervezése és vezetése. A konferencia munkája (Magyarország összes aktív Kórháza és 4 Orvos Egyetem részvételével) révén megalkotott állásfoglalás az összes diagnosztikai és klinikai szakmák közös véleményét fejezi ki (minden érintett Szakmai Kollégium egybehangzó támogatásával) és megfelelő alapot biztosít az érintett törvények és rendeletek módosítására.
2015PET/CT indikációk, Konszenzus Konferencia, Budapest
2016III. Emlőrák Konszenzus Konferencia, Kecskemét
2020IV. Emlőrák Konszenzus Konferencia, Kecskemét
2022Nemzetközi Emlőrák Konszenzus Konferencia, Visegrád

Tisztségek

1994Nemzeti PET Szakmaközi Bizottság, Elnök
1996-2019Magyar Orvostudományi Nukleáris Társaság, vezetőségi tag
1996-2015Magyar Orvostudományi Nukleáris Társaság, Neurológiai és Pszichiátriai szekció, elnök
2001-2004Magyar Orvostudományi Nukleáris Társaság, nemzeti delegátus
2005-2008Kor Kontroll Társaság, alelnök
2005-MTA Orvosi Diagnosztikai Tudományos Bizottság, Tag
2008-Európai Nukleáris Medicina Társaság (European Association of Nuclear Medicine, EANM), Neuroimaging Szekció, Tanácsadó
2009-Magyar Tudományos Akadémia (MTA), köztestületi tag
2015-2017Nemzeti PET Multidiszciplináris Bizottság, Elnök, Budai Régió
2015-2019Magyar Orvostudományi Nukleáris Társaság, Onkológiai Szekció, Elnök
2016-Nem akadémikus közgyűlési képviselő, MTA Orvosi Tudományok Osztálya
2018-MTA Orvosi Diagnosztikai Tudományos Bizottság, titkára
2016-2019MTA III. Doktori Bizottság, szavazati jogú tag
2020-MTA III. Doktori Bizottság, tag
2020-ESzK Nukleáris Medicina Tagozat, elnök

Társasági tagság

1980-2017Magyar Ideg- és Elmeorvosok Társasága
1985-2017Magyar Idegsebészeti Társaság
1985-Magyar Orvostudományi Nukleáris Társaság
1988-2019Magyar Neuroradiológiai Társaság
1995-Society of Nuclear Medicine, USA
1995-2015PET Kuratórium
1996-2016Nukleáris Medicina Szakmai Kollégium
1996-2015Magyar Kórházszövetség
1997-European Association of Nuclear Medicine
1999-2018Magyar Orvos Társaságok és Egyesületek Szövetsége
2000-MTA Orvosi Diagnosztikai Tudományos Bizottsága
2001-2004Hungarian Society of Nuclear Medicine, Board Member Representative of Hungary
2002-2018Magyar Radiológusok Társasága
2005-2019Kor Kontroll Társaság
2005-Magyar Onkológusok Társasága
2005-European Association for Cancer Research (EACR)

Szakmai kollégiumi tagság

2000-2011Nukleáris Medicina Szakmai Kollégium
2011-2017Tagozati Tag (Nukleáris Medicina Tagozat)
2020-ESzK Nukleáris Medicina Tagozat elnöke

Szakmaközi bizottsági tisztségek

1994-2004Országos PET Szakmaközi Bizottság, elnök
1998-2007Budapesti Régió PET Szakmaközi Bizottság, elnök
2007-2017Buda Régió PET Várólista Bizottság, elnök
2017 június-NEAK, PET/CT Várólista Központi Bizottság, elnök

Megosztás

SZAKKÖNYV

Az agyi működészavarok megjelenítése funkcionális képalkotó módszerekkel

“A könyv a különböző agyi kórképek, illetve betegségcsoportok tárgyalásával mutatja be azokat a nukleáris medicina PET/(CT), SPECT/(CT)- eredményeket, amelyek a diagnosztikai és terápiás kérdések optimális és költséghatékony megoldásában különösen fontosak. A szerző általános ismertetőt ad a gyakorló szakorvosok számára, segíti a területtel kapcsolatban lévő orvos és nem-orvos szakembereket, a tudomány és kutatás területén dolgozókat, és a mű fontos szerepre számíthat az egyetemi képzésben is. „Ami az aránylag nagy számban megjelenő orvostudományi könyvek fölébe emeli e kötetet, az, hogy Borbély Katalin nagy biztonsággal teremt egységet a molekuláris szintű orvostudományi gondolkodásmód, a diagnosztika, a klinikai kezelés és a betegvezetés között.”” – – írja a könyvhöz írott előszavában Vizi E. Szilveszter, az MTA elnöke.

Kiadó: Medicina Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: